INTERVISIE

Een inspirerende en beproefde manier van leren van elkaar

Begeleide intervisie is een inspirerende en beproefde methode van ontwikkeling, inzetbaar binnen gezondheidsinstellingen, bedrijven, organisaties, onderwijs en gemeenten.
Intervisie is het professioneel bevragen en analyseren van werksituaties met een groep van 3-6 professionals in overeenkomstige functies of beroepen (directe gezagsrelaties zijn hierbij uitgesloten).  Intervisie is laagdrempelig en leerzaam. Het is een systematische aanpak van situaties binnen het werkveld en het persoonlijk handelen, intervisie is gericht op concrete oplossingen. Het doel is dat de dienstverlening en/of hulpverlening naar de klant toe verbetert. Er wordt gewerkt aan het oplossen van professionele vraagstukken, werkproblemen, interne veranderingen, werkdruk, leervragen en persoonlijk en professioneel handelen.
Meerwaarde van begeleide intervisie
In begeleide intervisie leert men van en met elkaar vanuit werksituaties, zoals een moeizame cliëntrelatie, een werkprobleem of een belemmering. Het biedt gelegenheid tot kwaliteitsontplooiing door het gebruik van een open vraagstelling, feedback en daadwerkelijke aanpak. Het doel van begeleide intervisie is dat
  • -De deelnemers de intervisie zelfstandig kunnen vervolgen
  • -De intervisievaardigheden van bestaande of beginnende groepen vergroot kunnen worden
intervisie supervisie zorg professionals anita terlouw
Uw medewerkers zijn goud waard – intervisie als investering
Veel medewerkers voelen zich (en zijn soms) overvraagd, ze weten niet (meer) waar hun verantwoordelijkheid begint en ophoudt binnen de organisatie of richting de klant. In veel organisaties hebben collega’s weinig contact met collega’s in dezelfde positie. In de gezondheidszorg en het onderwijs is de werkdruk enorm, ook bij bedrijven en andere organisaties loopt de druk op, waarbij de kans op uitval en burn-out van medewerkers groeit.
Intervisie – kwaliteit- en kennisuitwisseling als vorm van ‘nieuw leren’
Deelnemers (of het nu ‘gewone’ professionals, leidinggevenden of managers zijn) leren in intervisie, in vertrouwen en binnen een veilige sfeer, een probleem, veranderingsvraag of belemmering uit te werken en hanteerbaar te maken. Ze werken aan het helder krijgen van verhoudingen, het analyseren van hun vaardigheden en het uitwerken van eventuele veranderingen. Ook onderzoeken ze hun communicatieve vaardigheden. Leren reflecteren Zonder reflectie is het moeilijk leren van ervaringen. Zonder reflectie is het lastig om veranderingen op het werk een plek te geven. Zonder reflectie is ontdekken waar je probleem ligt niet mogelijk. Begeleide intervisie levert tijd en plaats om te reflecteren en daardoor te leren en te groeien. Alleen door reflectie vindt er bewustwording plaats en ruimte om te leren.

Opbrengst voor de medewerker en de organisatie

  • minder kans op burn-out en overbelasting
  • meer inzicht in eigen gedrag en verantwoordelijkheid, hogere mate van zelfreflectie
  • betere samenwerking, probleemoplossing, grotere vaardigheid in het omgaan met veranderingen
  • groeien in het gebruik maken van de expertise van collega’s

 
Meer informatie over bescherming tegen burnout leest u hier.