Zorgprofessionals | Werknemers | ZZP'ers

Waarom supervisie?

Stilstaan, reflecteren, bewust worden en bewegen

Supervisie is een vorm van leren, die draait om het reflecteren op jezelf.

Om je beroep prettiger te kunnen uitoefenen, leer je je denken, voelen en handelen beter af te stemmen. In je werk (of dat nu zorg, onderwijs of andere mensgerichte beroepen zijn) kom je vaak allerlei situaties tegen die complex zijn en die veel van je deskundigheid en intuïtie vragen. Het gaat over interactie met je collega’s, medewerkers, cliënten of leidinggevende, maar het kan ook gaan over ethische kwesties of over persoonlijke aspecten die meespelen in je werk.

In supervisie leer je op deze situaties te reflecteren om tot gedragsalternatieven te komen. Een supervisieleerproces heeft vaak een langdurig resultaat op je ziens- en werkwijze.

Voor wie?

Voor iedereen die in z’n werk tegen situaties aan loopt en niet weet hoe daar mee om te gaan. Wil je onderzoeken welke tools er in te zetten zijn, wat past bij jou als professional of wil je een supervisietraject in het kader van je (her)registratie?

Verlang je naar het volgende?

  • Eigen regie
  • Echte keuzes maken
  • Groei als professional en als mens
  • Zicht op je plek binnen de organisatie
  • Nieuwsgierig zijn naar mogelijkheden
  • Denken, voelen en handelen op elkaar afstemmen
  • Uitproberen van andere manieren
  • Groeien in vertrouwen in jezelf en je intuïtie
  • Betere balans werk en privé, in staat om grenzen aan te geven
  • Communicatie die werkt

In het kennismakingsgesprek onderzoeken we wat je wilt leren en wat supervisie daarin kan betekenen voor jou. Ik werk ervaringsgericht, passend bij jouw proces.

Haal het beste uit jezelf met supervisie, leer door naar jezelf te kijken

Individuele supervisie

Kom je alleen in supervisie, dan is het gebruikelijk om elkaar 10 tot 15 keer te ontmoeten, deze bijeenkomsten duren ongeveer een uur.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, we kijken naar je leervraag, hoe supervisie werkt, wat er verwacht wordt van jou en wat mijn verantwoordelijkheid is. Omdat supervisie draait om reflectie is je eigen inbreng de rode draad. Dit gebeurt door een reflectieverslag na iedere bijeenkomst en een werkinbreng ervoor.

Groepssupervisie

Supervisie in een groepje van 2-4 personen is ook mogelijk. Een groepssupervisie bestaat uit een traject van 10 tot 15 bijeenkomsten van 1,5 – 3 uur.

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend, we kijken naar ieders leervraag, hoe supervisie werkt, wat er verwacht wordt van de deelnemers en wat mijn verantwoordelijkheid is. Omdat supervisie draait om reflectie is je eigen inbreng de rode draad. Dit gebeurt door een reflectieverslag na iedere bijeenkomst en een werkinbreng ervoor.

Wil je in een grotere groep supervisie? Dan is dat mogelijk via begeleide intervisie.